Scurtă istorie a monedei

De la Escola Finaly
Salt la: navigare, căutare


Scurtă istorie a monedei

de Agustí Chalaux i de Subirà

Brauli Tamarit i Tamarit

Licență: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0


Înainte de 2.500 Î.C, în orașele din valea Togrilor, în Euphrates, între râurile Indus și Nil, a existat un tip special de sistem monetar.

Oamneii aduceau partea de rezervă a produselor lor în templele orașelor fortărețe. Acolo preoții contabili deschideau o notă curentă cu fișe de bare pentru fiecare persoană, ingresând produsele sale in depozidul templului și stabilind o cantitate de bani abstractă în funcție de mărfurile ingresate.

Posterior, daca aceste persoane doreau alt tip de produse din templu, se făcea tranzacția inversă.

Pentru fiecare interschimb, se stabilea un document, făcut dintr-o bară din lut, cu numele cumpărătorului, al vânzătorului, marfa interschimbată și cantitatea de unități monetare utilizate. Este ceea ce numim „factură - cec“.

Bulla

Pentru interschimburi importante și între orașe diferite, se stabilea un sistem de transport garantat, bazat pe «bullae». În căruțul transportorului era o bară din lut in interiorul căreia erau niște fișe care reprezentau diferitele produse transportate. Deasemenea, erau gravate fișierele pe suprafața bolului. Cand se ajungea la destinație, se deschidea bolul și se verifica daca conținutul său corespundea cu cel din căruț.

In acea epocăse producea o pacificare crescătoare între diversele orașe, in parte datorată inexpugnabilității fortărețelor, in parte datorându-se prosperității de care supunea acest sistem de iterschimb.

Moneda era un instrument abstract care avea valoare doar in funcție de o piață realmente existentă. Fiecare interschimb comercial lăsa urma sa juridică corespondentă, sub forma tabelelor de bare.

Totul a dispărut odată cu apariția monedei anonime de aur, argint, cupru și bronz. Acest alt tip de monedă, anonim, concret și independent de mărfuri, permite cu o mai mare ușurință aparoția corupției și a mitei.

Cu apariția monedei anonime, în 2.500 Î.C., a venit rândul la tron al băncii private, autentica „putere din umbră“. Și funcționarii din temple și-au schimbat vocația și s-au dedicat inventării religiilor.

Începând din acest moment s-a întors imperialismul. Inexpugnabilele fortărețe cădeau, nu sub bâtele unor inexistente catapulte și baliste pe atunci, însă din cauza mitei asediatorilor a unora dintre gărzi. Posterior, trădătorii mituiți puteau fi executați și ocupanții inventau mituri ca „Calul din Troia“ si „Trompetele din Jericó“.

Ban anonim

Banul anonim urma evoluția, până a început să se convertească în monede bilete de bancă și taloane anonime la purtător. Distinsele instituții politice create pentru cetățenii sa aibă iluzia că sunt protejați, pentru ele suferă goana după „puteri de facto“ care mituiau și corupeau politici, tehnici și judecători.

Și acum vine momentul propunerilor economice al Centrului de Studii Joan Bardina. După părerea noastra era vorba despre a se întoarce un sistem de interschimb ne-anonim și responsabil, ca cel al anticelor temple, dar cu sistemul tehnologic actual, utilizând din nou „factura - cec“.

Pentru el este necesar stabilirea unei rețele telematice publice, obligatoriu pentru toți și gratuit. Si deasemenea o serie de garanții pentru a evita concentrarea puterii care ar putea supune domeniul acestei rețele.

Între aceste garanții propunem o autentică separare a executivului, legislativului și justiției. Justiția, independentă de constituțional si să nu conteze pe organe ca și „Consiliul General al Puterii Judiciare“, care există în statul spaniol și care pretinde a controla justiția de la partidele politice dominante prin intermediul executivului și legislativului.

Credem ca, controlul telematic al teritoriului este exercit pentru banca privată prin rețelele sale. Propunerea noastră, mai mult decăt a crea o rețea telematică nouă, tinde să pună ordine în cele existente, făcând ca informația privată a fiecărei persoane să fie la dispoziția a celeiași persoane, si al judecătorului numai in cazul deschiderii unui proces. Informația statistică al uniunii pieței trebuie sa ramână la dispoziția tuturor membrilor săi.

Un aspect important de luat în seamă este acela că, începând cu această reform, comunitatea trebuie sa garanteze o rentă minimă pentru toate persoanele care nu au un sistem de subzistență, fie muncă, pensie sau oricare alt motiv. Este logic ca, cu acest sistem, sa dispară indignarile vii de subzistanță provenite din piața neagra.

Pentru a echilibra presupusul, formulăm o ipoteză ca, pentru a se verfifica, se poate proporționa această rentă de bază sau salariu social fara sa trebuiască să recurgem la sisteme dificile de impozitare. Această ipoteză este bazată in bogăția comunitară care se poate crea în interiorul unei piețe, bogăție comunitară bazată in excedentele de producție si de bani care se pot inventa pentru a le dobândi.


Referințe bibliografice

fca:Petita història de la moneda fde:Kleine geschichte des zahlungsmittels fen:A short history of money fes:Pequeña historia de la moneda feo:Malgranda historio de la monero ffr:Petite histoire de la monnaie